Juli 2017

 

Till medlemmarna i Jälkarbyn Fiber ek förening.

 

Vårt fiberprojekt har gått in i sitt slutskede. De flesta har fått fiber installerat och har kunnat ta det i drift. Dock återstår fortfarande några installationer norr om järnvägen, bl.a i Bya.

Vi hoppas att dessa ska bli klara under kommande vecka.

 

För att säkerställa att fibernätet uppfyller de kvalitetskrav som länsstyrelsen och föreningen ställt upp, har vi  anlitat en oberoende besiktningsman. Han ska bl a kontrollera  att vår anläggning håller rätt kvalitet och att villkoren i vårt avtal med Tuna Fiberteknik AB är uppfyllda. Besiktningen ska ske den 27 juli.

 

Har Du synpunkter på hur projektet har genomförts är vi intresserade att ta del av dessa. Det kan gälla hur grävarbetena, återställandet eller installationen i ditt hus har gått till. Eller om du anser att någonting är ofullständigt eller bristfälligt genomfört.

Skicka till vår e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 26 juli.

 

Med vänlig hälsning

Jälkarbyn Fiber ek förening

Styrelsen

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image