Till medlemmarna i Jälkarbyn Fiber ek förening


Augusti 2017


Byggandet av vårt fibernät är nu klar. De som beställt har fått fiber installerad och har möjlighet att ta nätet i drift.

För att sätta nätet i drift måste var och en göra ett eget val genom att gå in på Hedemora stadsnät (https://hedemora.zmarket.se), och göra sitt val av leverantör av bredband, TV och telefoni. Där finns alla leverantörer som är tillgängliga för val t ex Bahnhof, Telia, Bredbandsbolaget, Boxer mfl, mfl.

Den 27 juli 2017 godkändes vårt fibernät av den oberoende besiktningsman föreningen anlitat. Besiktningsmannen, tillsammans med Tuna Fiberteknik AB och huvuddelen av styrelsen för Jälkarbyn Fiber åkte runt i området och genomförde kontroller. Entreprenaden är godkänd, men några efterarbeten återstår. 

Inför besiktningen hörde några medlemmar av sig med synpunkter, efter den uppmaning styrelsen gick ut med i mitten av juli. Synpunkterna som kom in gällde i första hand återfyllning och återställandet efter grävning. 

Efterarbetena ska vara utförda senast 31 augusti. En efterbesiktning är planerad till våren när marken hunnit sätta sig efter vintern.

Styrelsen
Jälkarbyn Fiber ek förening

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image