Nyhetsbrev

September 2018

Under hösten 2017 och början av 2018 sammanställde styrelsen de handlingar som krävdes för att till Länsstyrelsen skicka in ansökan om slututbetalning av det bidrag vi beviljades den 10 maj 2016. Den 24 februari 2018 kunde styrelsen skicka in ansökan om utbetalning tillsammans med den digra luntan med bilagor.

Den 29 maj 2018 hölls årsmötet för verksamhetsåret 2017 i Granbo bystuga.

Den 13 juni 2018 informerade Länsstyrelsen att de hade påbörjat handläggningen och granskningen av den ansökan om slututbetalning av stödpengarna, som vi lämnade in i februari.

Den 21 augusti 2018 gjorde Jordbruksverket ett kontrollbesök. Vid kontrollbesöket granskades fakturor och besiktning skedde av installationer i några hus samt av skåp och brunnar.

Den 31 augusti 2018 beslutade Länsstyrelsen att Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening har genomfört projektet och uppnått projektets syfte och mål, följt gällande lagstiftning, haft de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för att lagligt genomföra projektet.

Vi får nu fortsätta att förvalta det projekt som startade med ett första informationsmöte den 25 februari 2015.

Styrelsen

Jälkarbyn Fiber ek förening

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image